saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

JIC “Šķūnis” notiks apmācības par atkarību tēmām

Jaunieši vecumā no 15 – 18 gadiem aicināti piedalīties nodarbību ciklā “Līdzaudžu izglītošana par atkarību profilakses tēmām”. Mērķis: Veicināt jauniešu līdzdalību veselīga dzīvesveida popularizēšanā Saldus novadā, apmācot vadīt nodarbības saviem vienaudžiem atkarību profilaksē un citām aktuālām veselības veicināšanas tēmām. Apmācības noritēs 2 dienas – 6. un 13.decembrī, Saldus jaunatnes atpūtas un iniciatīvas centrā “Šķūnis” no plkst.10:00 – 18:00. Noslēgumā dalībnieki saņems sertifikātu.

Pieteikšanās apmācībām, aizpildot pieteikuma anketu: https://forms.gle/y2Q7xboVnKGAoHiM6

Nodarbības vadīs:
Dace Caica: atkarību profilakses speciāliste, sertificēta psiholoģe un psihoterapijas speciāliste (geštaltterapijā).
Edgars Caics: atkarību profilakses speciālists, sertificēts psihologs un psihodrāmas terapeits.

ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/041 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā”

Informāciju sagatavoja:

Laura Ūžele

Saldus JIC “Šķūnis” vadītāja

Kontaktinformācija: 28673304