saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Atvērta pieteikšanās studentu stipendijai “Medusmaize”

Jau astoto gadu Saldus novada pašvaldība no 2020. gada 1. līdz 20. septembrim aicina pieteikties studentu stipendijai “Medusmaize”. Lai gan novada jaunieši ir pazīstami ar šo stipendiju, tomēr ar šo mācību gadu stipendijas piešķiršanā ir ieviestas vairākas būtiskas izmaiņas stipendijas apmērā, studiju prioritātēs un saistībās, kas jāuzņemas, saņemot stipendiju:

 • Jaunajiem stipendiātiem palielināta stipendija, kas pielīdzināta valstī noteiktajai minimālajai algai – studentu stipendijai 50% apmērā, bet ārstniecības stipendija – 100 % apmērā no valstī noteiktās minimālās algas.
 • 2020./ 2021. m. g. izvirzītas prioritārās studiju programmas:

Studenta stipendija:

 1. Pedagoģija (bioloģijas, ķīmijas, fizikas, svešvalodas skolotāji);
 2. Būvinženierija.

Ārstniecības stipendija (rezidenta stipendija):

 1. Ģimenes ārsts;
 2. Ginekologs;
 3. Neirologs;
 4. Otorinolaringologs.
 • Stipendijas saņemšanas gadījumā, pretendents pēc bakalaura vai ārstniecības studiju beigšanas turpmākos 3 gadus slēdz darba tiesiskās attiecības ar Saldus novada pašvaldību vai pašvaldības kapitālsabiedrību, ja minētajās iestādēs ir atbilstošs piedāvājums.

Lai pieteiktos stipendijai, pretendentam Pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums par stipendijas piešķiršanu, kurā norādīts – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, iegūstamā studiju kvalifikācija, studiju programmas nosaukums, augstskola un fakultāte /attiecīgi norādot adresi, tālruņus/, studiju uzsākšanas gads augstskolā;
 • izziņa no augstskolas par studiju faktu; sekmju izraksts par iepriekšējo studiju periodu vai iepriekšējās izglītības iestādes sekmju izraksts (1. kursa 1. mācību semestra studentiem);
 • apliecinājumu, ka, stipendijas saņemšanas gadījumā, pretendents pēc bakalaura vai ārstniecības studiju beigšanas turpmākos 3 gadus slēgs darba tiesiskās attiecības ar Saldus novada pašvaldību vai pašvaldības kapitālsabiedrību, ja minētajās iestādēs ir atbilstošs piedāvājums.

Dokumentus iesniegt Saldus novada domē, Striķu ielā 3, Saldus, LV-3801, vai elektroniski parakstītus uz dome@saldus.lv ar norādi “Stipendijai ”Medusmaize”” līdz 2020. gada 20. septembrim.

Stipendija “Medusmaize” tika dibināta 2013. gadā. Kopš šī laika stipendiju ir saņēmuši 25 jaunieši. Papildus studentu stipendijai 2019. gadā tika dibināta arī stipendija “Vidusskolēnu Medusmaize”, kas tiek piešķirta visiem Saldus novada izglītības iestāžu 10. -12. klašu skolēniem, kuru vidējais semestra un starpsemestra vērtējums ir virs 8 ballēm.

Papildus informācijai sazināties ar jaunatnes lietu speciālisti Gintu Kožokaru, T. 20087844, ginta.kozokaru@saldus.lv

Saistošos noteikumus skatīt šeit.