saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Saldus BJC piedāvā 23 lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas! PIESAKIES!

Pieteikšanās:

Dace Vaļko
Saldus BJC direktores vietniece izglītības jomā
Kontakttālrunis – 63822105
e-pasts – 
dace.valko@saldus.lv