saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Biedrība "Saldus jauniešu balss" uzsāk projekta "7 pret 1 SAVĀ labā" realizāciju

           Sestdien, 30. martā, notika pirmā projekta „7 pret 1 SAVĀ labā” aktivitāte: Praktiskā programma jauniešiem “Piedzīvojumu parks”.

          Devāmies, uz Birzgales pagasta Ritēm, kur organizācijas „Piedzīvojumu gars” instruktoru vadībā pildījām dažādus uzdevumus – visiem kopīgas bija divas lietas: rezultātu iespējams sasniegt tikai un vienīgi sadarbojoties, kā arī, tie veicināja pašizziņu un lika pārvarēt savu komforta zonu.
Diena tiešām izvērtās spraiga un darbīga, iesākumā iesildīšanās aktivitātes, pēc tam uzdevumi, kuros stratēģiski jādomā, jāizvērtē pieļautās kļūdas, jādomā risinājumi, kā paveikt uzdoto, savukārt, pēc pusdienu pauzes, aktīva darbošanās virvju trasē. Visu praktisko papildināja refleksija, jeb paveiktā izvērtēšana - tas lika izprast katra uzdevuma jēgu un būtību, izvērtēt savu nozīmi un līdzdarbošanos kopējā mērķa sasniegšanā, bet, pats galvenais, no visa praktiskā un pārrunātā mēs kaut ko mācījāmies – to visu SAVĀ labā.

           Kāds saprata, ka bailes dzīvo tikai mūsu galvās, pārvarot tās, ir iespējams apzināties savas patiesās spēju robežas. Taču, tas nenotiek uzreiz, nevajag baidīties būt pašam, tāpēc šoreiz kāds bija atbalsts (gan morāls, gan fizisks) citiem – un varbūt tieši tas bija viņa lielākais trumpis! Visiem nācās ne tikai apzināties savas stiprās un vājās puses, bet ,izmantot tās, lai parādītu sevi, izceltos, kā arī motivētu un palīdzētu citiem.

           Secinājums viens – lai būtu rezultāts, jātiecas uz mērķi, ja mērķis ir kopīgs, tad nepieciešama kopīga rīcība un sadarbība tā sasniegšanā. Šeit svarīgi bija katram atrast savu lomu un uzņemties atbildību, bet labi, ka jauniešu vidū izvirzījās līderi, tie, kas ne tikai virzīja uz priekšu, bet padeva roku, piebakstīja vai pastutēja otru!

           Mūsu kopīgā atziņa un novēlējums visiem – RĪKOJIES, bet, ja kas nesanāk, APSTĀJIES un PADOMĀ, nesteidzies ar secinājumiem un MEKLĒ alternatīvus risinājumus, RUNĀ, izsaki savas domas, bet IEKLAUSIES citos, TEV izdosies! Un atceries, dažreiz pats lielākais pretinieks sev esi Tu pats, dažreiz mākslīgi konkurējam ar citiem, lai gan kopā varētu sasniegt daudz vairāk – būsim drosmīgi un draudzīgi!

          Projektu „7 pret 1 SAVĀ labā” realizē biedrība „Saldus jauniešu balss” sadarbībā ar JIC „Šķūnis”. “Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

 

Informāciju sagatavoja biedrības “Saldus jauniešu balss” priekšsēdētāja Laura Ūžele