saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Projekts “TĪKLOJUMS”

Pavisam nopietni. Par un ap.  Š.g. 18. aprīlī Saldus novada pašvaldība parakstīja līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansēta projekta (līg.nr. 2-25/3) “Tīklojums” īstenošanu.

 

 

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību darba ar jaunatni sistēmas pilnveidē. Projekta ietvaros plānots izveidot aktīvo jauniešu sadarbības tīklu, stiprināt darbā ar jaunatni iesaistīto speciālistu savstarpējo sadarbību, pilnveidot informācijas aprites nodrošināšanas sistēmu un uzlabot mājas lapu www.saldusjauniesiem.lv. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus notiks dažādas darbnīcas, dosimies pieredzes apmaiņas braucienos uz novada pagastiem.

 

Kas jau paveikts projekta ietvaros?

*Notikusi speciālistu darba grupas darbnīca “Inventarizācija”, kurā tika izvērtēta un analizēta iepriekšējā sadarbība darbā ar jaunatni, definētas esošās problēmas un modelēti to iespējamie risinājumi.

*Darbnīcā “Ideju labaratorija” (piedalījās darbnīcas “Inventarizācija” pieaicinātie jaunatnes jomas speciālisti un 15 jaunieši) uzzinājām kā sagatavot un nodot informāciju saistošā veidā žurnālistes Ances Siliņas lekcijā. Darbojāmies arī praktiski, veidojot informācijas aprites nodrošināšanas shēmu.

*Darbnīcas “Diennakts Šķūnī - Es un medijs” ietvaros jauniešiem notika nodarbība par pašprezentāciju, diskutējām par sadarbību ar medijiem, mācījāmies veidot dažādus rakstus, publikācijas katrā no attiecīgajiem medijiem, analizējām līdzšinējo www.saldusjauniesiem.lv mājaslapu un veidojām uzlabotās vīziju.

*uzlabota un izveidota mūsdienīga mājaslapa www.saldusjauniesiem.lv

*Arī pirmais pieredzes apmaiņas brauciens jau ir noticis. Bijām Saldus novada Zaņas pagasta rīkotajā pasākumā “Ūdenssvētki”, kur jaunieši komunicēja, piedalījās un sacentās ar citiem jauniešiem dažādās individuālajās un komandu sacensībās.

 

Turpmāk dosimies uz…

*5.augustā Pampāļu pagasta sporta svētki

*19.augustā Jaunlutriņu pagasta “Jauniešu diena”

*27.augustā Ezeres pagasta “Slūžu svētki”

 

Pievienojies mums! J

" >

Pavisam nopietni. Par un ap.  Š.g. 18. aprīlī Saldus novada pašvaldība parakstīja līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansēta projekta (līg.nr. 2-25/3) “Tīklojums” īstenošanu.

 

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību darba ar jaunatni sistēmas pilnveidē. Projekta ietvaros plānots izveidot aktīvo jauniešu sadarbības tīklu, stiprināt darbā ar jaunatni iesaistīto speciālistu savstarpējo sadarbību, pilnveidot informācijas aprites nodrošināšanas sistēmu un uzlabot mājas lapu www.saldusjauniesiem.lv. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus notiks dažādas darbnīcas, dosimies pieredzes apmaiņas braucienos uz novada pagastiem.

 

Kas jau paveikts projekta ietvaros?

*Notikusi speciālistu darba grupas darbnīca “Inventarizācija”, kurā tika izvērtēta un analizēta iepriekšējā sadarbība darbā ar jaunatni, definētas esošās problēmas un modelēti to iespējamie risinājumi.

*Darbnīcā “Ideju labaratorija” (piedalījās darbnīcas “Inventarizācija” pieaicinātie jaunatnes jomas speciālisti un 15 jaunieši) uzzinājām kā sagatavot un nodot informāciju saistošā veidā žurnālistes Ances Siliņas lekcijā. Darbojāmies arī praktiski, veidojot informācijas aprites nodrošināšanas shēmu.

*Darbnīcas “Diennakts Šķūnī - Es un medijs” ietvaros jauniešiem notika nodarbība par pašprezentāciju, diskutējām par sadarbību ar medijiem, mācījāmies veidot dažādus rakstus, publikācijas katrā no attiecīgajiem medijiem, analizējām līdzšinējo www.saldusjauniesiem.lv mājaslapu un veidojām uzlabotās vīziju.

*uzlabota un izveidota mūsdienīga mājaslapa www.saldusjauniesiem.lv

*Arī pirmais pieredzes apmaiņas brauciens jau ir noticis. Bijām Saldus novada Zaņas pagasta rīkotajā pasākumā “Ūdenssvētki”, kur jaunieši komunicēja, piedalījās un sacentās ar citiem jauniešiem dažādās individuālajās un komandu sacensībās.

 

Turpmāk dosimies uz…

*5.augustā Pampāļu pagasta sporta svētki

*19.augustā Jaunlutriņu pagasta “Jauniešu diena”

*27.augustā Ezeres pagasta “Slūžu svētki”

 

Pievienojies mums! J