saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Brīvprātīgais darbs

Jauniešu brīvprātīgais darbs Saldus novadā. BD dod iespēju jauniešiem, bez finansiālas ieinteresētības, iesaistīties sabiedriskajā dzīvē un sniegt ieguldījumu dzīves kvalitātes uzlabošanā Saldus novadā. Tas veicina BD veicēja zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī nodrošina brīvā laika lietderīgu izmantošanu. BD var veikt dažādās jomās – sociālā aprūpe, dzīvnieku aprūpe, sports, kultūra, izklaides pasākumi u.c., tas var būt dažu stundu, vienas un vairāku dienu pasākums, nedēļu vai mēnešu darbs, kā arī regulārs darbs. BD organizēšana: BD veicējs ir Saldus novada jaunietis vecumā no 13-25 gadiem. Par BD veicēja darbu tiek viekta nostrādāto stundu un veikto pienākumu uzskaite. Par nostrādātām vismaz 50 BD stundām divos gados, BD veicējs saņem apliecinājumu par gūto darba pieredzi – BD veikšanai veltīto laiku un tā ietvaros pilnveidotām prasmēm. Pieteikšanās un vairāk info: Jauniešu atpūtas un iniciatīvas centrs „Šķūnis, jic.skunis@gmail.com, 28673304

Tā ir TAVA iespēja darboties aktīvi, kā arī iegūt savu pirmo darba pieredzi.
                             ESI BRĪVPRĀTĪGAIS SALDUS NOVADĀ!

PIESAKIES UN UZZINI VAIRĀK: 
ATNĀKOT VAI SAZINOTIES AR SALDUS JIC “ŠĶŪNIS”
E-PASTS: JIC.SKUNIS@GMAIL.COM
TEL.NR. 28673304 (LAURA)