saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Darba iespējas

Skolēniem/jauniešiem Saldus novada pašvaldībā ir iespēja piedalīties NVA skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā vasaras mēnešos, kur iespēja gūt savu pirmo darba pieredzi, kā arī saņemt atalgojumu. 2020.gadā šādu iespēja izmantoja 77 Saldus novadā deklarētie jaunieši, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Arī 2021. gadā plānots, ka jauniešiem tiks piedāvāta iespēja strādāt vasaras mēnešos. Vakanču izsludināšana ierasts notiek maija mēnesī. Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai. 


Ikdienā vakances vari skatīt Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv, Saldus novada pašvaldības mājaslapā www.saldus.lv. Darba piedāvājumus vari meklēt arī www.kurdarbs.lv; www.visidarbi.lv; www.ss.com uc. 


Ir divas iespējas, kā attiekties pret dzīvi. Pirmā – uz katru piedāvāto iespēju pavaicāt sev: “KĀPĒC man tas būtu jādara?” Un otrā – jautājumu formulēt nedaudz citādāk: “KĀPĒC GAN NE?”

Apskati un iepazīsties ar savām iespējām Saldus novadā. Tās arī var paplašināt Tavu redzesloku. 

Apmeklē jauniešu centru Saldū!

Jaunatnes atpūtas un iniciatīvas centrs “Šķūnis” ir satikšanās vieta jauniešiem, kur lietderīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistīties pasākumu organizēšanā, brīvprātīgajā darbā un projektos. JIC “Šķūnis” apmeklētājiem atvērts darba dienās no plkst. 15:00 līdz 19:00. Adrese: Lielā iela 3b, Saldus. Tālrunis 27878570, e-pasts jic.skunis@gmail.com. JIC “Šķūnis” jaunatnes darbinieces – vadītāja Laura Ūžele un projektu vadītājas asistente Laima Tiļļa.

Konsultējies ar jaunatnes lietu koordinatoru savā pagastā

Katrā Saldus novada pagastā darbojas jaunatnes lietu koordinators vai kāds atbildīgais par šo jomu pagastā. Kontaktus vari meklēt www.saldusjauniesiem.lv sadaļā “Jaunatnes darbs Saldus novadā”. Jaunlutriņu pagasts: “Jaunlutriņu jaunieši ir aktīvi jauniešu projektu rakstītāji, katru gadu tiek realizēti 1-3 projekti, ikgadējs ir projekts “Sinerģija””. Pampāļu pagasts: ““Pa Staltbrieža pēdām” ir ikgadējs pārgājiens Pampāļos, kurā tiek mērots 25 km garš ceļš ar mērķi sameklēt briežu ragus un pavadīt laiku svaigā gaisā“. Zaņas pagasts: “Zaņas pagasta sporta cienītāji “Dienvidu spēles 2017” noslēguma pasākumā ar izcīnītu 1. vietu. Mūs vieno sports!” Ezeres pagasts: “Arī Ezerē jaunieši iesaistās brīvprātīgajā darbā. “Slūžu svētkos 2017” veidoja un tiesāja dažādas atrakcijas”.

Iesaisties brīvprātīgajā darbā

“Mans ieguldījums lielajā darbā var būt pavisam niecīgs, bet vērtīgākais ir pats fakts – tas ir darbs” – Helēna Kellere. Gūsti savu pirmo darba pieredzi, attīsti savas prasmes, radi prieku un gandarījumu par labi paveiktiem darbiem gan sev, gan citiem – kļūsti par brīvprātīgo Saldus novadā. Ja esi 13 – 25 gadu vecumā, reģistrējies atnākot uz JIC “Šķūnis” vai elektroniski. Sīkāka informācija par brīvprātīgo darbu www.saldusjauniesiem.lv sadaļā “Brīvprātīgais darbs”.

Darbojies savas skolas pašpārvaldē

Darbošanās skolas pašpārvaldē – Tavs pirmais solis būt aktīvam jaunietim. Pašpārvaldes mērķis ir skolēnu un skolas administrācijas interešu saskaņošana un skolēnu aktīva iesaistīšanās audzināšanas, mācību un sabiedriskās dzīves organizēšanā skolā. Attīsti savu iniciatīvu, organizatoriskās un komunikācijas prasmes. Apmeklē JIC “Šķūnis” organizētos skolēnu pašpārvalžu seminārus, satiec savus domubiedrus, gūsti iedvesmu darboties.

Iesaisties jauniešu organizācijās

“Esi aktīvs jaunietis – tā tu sevi pilnveido ar lietām, kas Tev palīdz būt atraktīvākam, gudrākam, spēcīgākam un izturīgākam, kas ļauj vieglāk tikt pāri grūtiem šķēršļiem.” – saka Roberts Švarcs, biedrības “Saldus jauniešu balss” biedrs. Līdzdarbojies, paud un realizē savas trakās idejas ar līdzīgi domājošiem, raksti projektus, organizē pasākumus, attīsti savas prasmes – iesaisties kādā no jauniešu organizācijām un tas būs iespējams. Sīkāka informācija www.saldusjauniesiem.lv sadaļā “Jauniešu organizācijas”.

Iegūsti starptautisku pieredzi

Kas ir programma Erasmus+ : Jaunatne darbībā? Tā ir Eiropas Savienības programma, kura jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas kompetences un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. Programmas Erasmus+ : Jaunatne darbībā projekti, galvenokārt tiek īstenoti, izmantojot neformālās izglītības metodes. Ēvalds Kārkliņš no Saldus jauniešu domes “Es un Mēs” par dalību Erasmus+: “Vērtība lielākā? Tā ir pieredze krātā. Nekad nevarēju iedomāties, ka mana dzīve būs raibs un bagāts pieredzes lidojums. Iepazīstas dažādas nezināmas vietas un cilvēki. Kultūru dažādība, dažādu prasmju attīstīšana, kompetenču pilnveide, neformālās izglītības burvība. Par piedzīvotajiem mirkļiem es saku paldies Erasmus+!”. Erasmus + atbalsta arī Eiropas brīvprātīgo darbu. Eiropas brīvprātīgā darba projektos jaunieši no 17 – 30 gadiem gūst pieredzi neformālajā izglītībā, redz pasauli, iepazīstas ar superīgiem cilvēkiem un, protams, attīsta savas prasmes un kompetences. Vairāk par erasmus+ lasi www.jaunatnes.gov.lv.

Esi aktīvs un tiec novērtēts

Saldus novada pašvaldības stipendija “Medusmaize”. Tās mērķis ir finansiāli atbalstīt Saldus novada pašvaldības jauniešu izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā. Veidot Saldus novada atpazīstamību Latvijā un piederības sajūtu Saldus iedzīvotāju vidū. Viena no 2016./2017. akadēmiskā gada stipendiātēm Līva Leja atzīst: “Šī stipendija sniedz pārliecību, ka man tic un atbalsta ne tikai ģimene, draugi, bet arī mana pilsēta un novads. Studēt nav viegli, bet citu atbalsts un paša gribasspēks, liek nenogurstoši doties uz priekšu, pretim saviem sapņiem!”

Ja neesi izlēmis, ko turpmāk darīt - iesaisties atbalsta projektā jauniešiem

Jauniešu atbalsta projekts “Proti un dari”. Jaunieti, iesaisties, ja esi vecumā no 15 – 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā, neapgūsti arodu, neesi reģistrēts NVA kā bezdarbnieks. Tu iegūsi atbalstu no 1 – 9 mēnešu garumā, iespējas apgūt jaunas prasmes un zināšanas, mentora atbalstu. Piesakies pie Kristīnes Lieldaudzietes pa tel. 26377580, e-pasts kristine.lieldaudziet@saldus.lv vai pieteikuma anketu meklē www.saldus.lv. Maini, radi, attīsties! Krista Krasucka par dalību projektā:  “Projekts bija ļoti interesants, jo sniedza man iespēju iepazīties ar man interesējošām profesijām, iepazīties ar jauniem cilvēkiem un gūt jaunu pieredzi. Visvairāk man patika kosmetologa apmeklējums, jo tāds man bija pirmo reizi un varēju pajautāt sev interesējošus jautājumus, redzēt darba vidi un saprast, vai tas ir tas, ar ko vēlos saistīt savu nākotni. Projekta laikā iemācījos daudz jaunu un sev nezināmu lietu. Mūzikas terapijā man pastāstīja, kā strādāt ar bērniem, jo katram ir nepieciešama citādāka pieeja. Klinšu kāpšanas nodarbībās pārvarēju bailes no augstuma. Man ļoti palīdzēja karjeras konsultanta apmeklējums, jo tieši tur sapratu, ka medicīna varētu būt tā, ar ko es varētu saistīt savu nākotni.”

© 2017 Mājas lapu izstrādāja manamajaslapa.lv