saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Saldus novada jauniešu forums!

2018.gada 3.novembrī Saldus vidusskolā notiks Saldus novada jauniešu forums. Reģistrācija no plkst. 10:30. Diskusijas, projektu trasīte, ballīte ar DJ Ziggy, balvas “Mērķtiecīgs jaunietis nākotnei” pasniegšana.
Foruma mērķi:            

Informēt par notikušajām aktivitātēm projektā „Jaunieši Saldus novadam”;

Veicināt Saldus novada jauniešu, jaunatnes darbinieku un lēmumu pieņēmēju sadarbību;

Informēt par dažādām iespējām un to izmantošanu mērķu sasniegšanai;

Apkopot ieteikumus jaunatnes darbam un pašvaldības atbalstam 2019.gadam.

 

Forumu organizē:
Saldus Jauniešu dome „Es un mēs” ar Saldus novada pašvaldības projektu fonda un CEMEX Iespēju fonda  atbalstu, sadarbībā ar  Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldi, Jaunatnes lietu konsultatīvo padomi un Saldus vidusskolu.
 
Foruma dalībnieki:

  • Saldus novada pagastu jauniešu komandas;
  • Saldus novada pamatskolu un  vidusskolu komandas;
  • Saldus novada jaunatnes organizāciju komandas;(Komandā  4-6 cilvēki,  iekļaujot tajā dažāda vecuma (13- 25 g.) jauniešus. Skolas var piesaistīt arī absolventus. Komandā var piedalīties arī pagasta jaunatnes lietu koordinators, skolotājs vai kāds cits pieaugušais, kurš iesaistīts jauniešu aktivitātēs.)
  • Saldus novada jaunieši (var pieteikties arī individuāli – komandu izveidojot uz vietas). Īpaši tiek gaidīti studenti.

Projekta „Jaunieši  Saldus novadam” mazo projektu darba grupas, kuras prezentē savu īstenotos projektu, kā arī piedāvā foruma kontrolpunktos tematiskus uzdevumus;

Ieinteresētie Saldus novada domes deputāti, pašvaldības atbildīgie darbinieki, jaunatnes darba koordinatori un citas jaunatnes politikā ieinteresētas personas.

Pieteikties aizpildot  anketu līdz 20.oktobrim!!!
Pieteikums individuāli - https://goo.gl/forms/1ZwKle8vDb77cggH2
Pieteikums  komandām - https://goo.gl/forms/Cs6snL9ocPyGJsPy2

Saldus Jauniešu domes „Es un mēs” projektu „Jaunieši Saldus novadam!” atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un CEMEX Iespēju fonds