saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Saldus jauniešiem ūdens piedzīvojumi Zaņā

Sestdien, 13.jūlijā, Saldus novada jaunieši piedalījās Saldus novada Zaņas pagasta rīkotajos "Ūdens svētkos".
Brauciena plānošanas procesā apzinājāmies, ka, ja ūdens svētki, tad noteikti paliksim slapji, tāpēc, kāpjot autobusā visiem somas bija piepildītas ar maiņas apģērbu. Jāsaka, ka gandrīz visiem tas lieti noderēja.
Jaunieši sacentās tādās komandu sacensībās kā slapjais futbols, kur spēles odziņa bija ar ūdeni salaistīts laukums - tas protams uzjautrināja, bet kritienu netrūka. Tāpat jaunieši piedalījās komandu stafetē, individuālajos uzdevumos un ar interesi vēroja kā sacenšas citi.
Varētu teikt, ka pasākuma programmu papildināja arī jauniešu spēlētie "Kartupeļi" - tā bija nodarbe brīvajā laikā, kas vienoja mūs un kurai pievienojās arī citi ūdens svētku apmeklētāji! 

Šo braucienu mērķis ir ne tikai iepazīt Saldus novadu, piedalīties un atpūsties dažādos pagastu rīkotajos pasākumos, bet arī veicināt jauniešu sadraudzību un motivāciju. Jaunatnes darbinieks ir tas, kurš rada iespējas, pamudina jauniešus piedalīties un iesaistās arī pats, bet kā ir brīžos, kad jaunatnes darbinieks ir tas, kurš nejūtas pietiekami pārliecināts, lai kāptu uz laukuma? Tad jaunietis ir tas, kurš pavelk aiz rokas un saka: "Tu saki, lai mēs piedalāmies, Tev arī jāspēlē!". Un rodas situācija, kurā notiek abpusēja motivēšana kur "iekāpjam viens otra kurpēs", kur iegūst un mācās ne tikai jaunietis, bet arī jaunatnes darbinieks. 

Spēles vieno, sacensība uztur interesi, viena otra atbalsts - mudina piedalīties, piedalīšanās - paplašina redzes loku un rada pozitīvas emocijas! Mums, braucienā Zaņa - Saldus - Zaņa, tādas bija!

Pasākums notiek projekta „7 pret 1 SAVĀ labā” ietvaros, ko realizē biedrība „Saldus jauniešu balss” sadarbībā ar JIC „Šķūnis”. “Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

 

Informāciju sagatavoja

Laura Ūžele

biedrības "Saldus jauniešu balss" valdes priekšsēdētāja