saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

No 2. līdz 30. septembrim pieteikšanās Saldus novada pašvaldības stipendijai “Studentu Medusmaize”.

Stipendija “Medusmaize” tiek piešķirta jau no 2013. gada un šajā laikā atbalstu un atspēriena punktu tālākajai dzīvei saņēmuši 23 saldenieki – pirmā kursa studenti, kuri uzsākuši studijas kādā no Latvijas augstskolām. Pozitīvas abpusējās sadarbības gadījumā studenti atbalstu saņem visus pamatstudiju laiku.

Kas var pieteikties?

 • ieguvušas vidējo izglītību vidējā vispārējā vai profesionālajā vidējā izglītības iestādē, uzsākušas mācības Latvijas Republikas augstskolā un nav vecākas par 24 gadiem;
 • uzrādījušas labas sekmes absolvējot vidējo izglītības iestādi – vidējā atzīme ir 8.0 balles un augstāk;
 • studē akreditētā augstskolā – akreditētā studiju programmā Latvijā;
 • studē pilna laika studiju programmā bakalaura grāda iegūšanai;
 • spēj argumentēti pamatot savu motivāciju stipendijas saņemšanai;
 • Šajā mācību gadā prioritāri tiks atbalstīti medicīnas un būvniecības jomu studenti, īpaši aicinot izvēlēties ģimenes ārsta un būvinspektora profesijas.

Kā pieteikties?

Aizpildi anketu ŠEIT!

Pieteikuma anketai būs nepieciešams pievienot šādus dokumentus:

 • Motivācijas vēstule
 • CV atbilstoši EUROPASS prasībām;
 • Sekmju izraksts (pielikums atestātam);
 • Rekomendācijas vēstule no vidējās izglītības iestādes direktora, ārpusskolas vai interešu izglītības iestādes vadītāja, vai citas nozares, kurā darbojas pretendents, pārstāvja pēc stipendijas pretendenta ieskatiem;
 • Citi dokumenti pēc stipendijas pretendenta ieskatiem.

 

Informāciju sagatavoja:

Saldus novada pašvaldības

Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste

Ginta Kožokaru

T. 20087844

Ginta.kozokaru@saldus.lv