saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Apmācības jauniešiem par atkarības profilakses tēmām

Jaunieši vecumā no 15 - 18 gadiem aicināti piedalīties nodarbību ciklā "Līdzaudžu izglītošana par atkarību profilakses tēmām".
Mērķis: Veicināt jauniešu līdzdalību veselīga dzīvesveida popularizēšanā Saldus novadā, apmācot vadīt nodarbības saviem vienaudžiem atkarību profilaksē un citām aktuālām veselības veicināšanas tēmām.
Apmācības noritēs 2 dienas - 24. - 25.oktobrī, Saldus jaunatnes atpūtas un iniciatīvas centrā "Šķūnis" no plkst.10:00 - 18:00. Noslēgumā dalībnieki saņems sertifikātu.

Pieteikšanās apmācībām līdz 21.oktobrim, aizpildot pieteikuma anketu: https://forms.gle/y2Q7xboVnKGAoHiM6


Nodarbības vadīs:
Dace Caica: atkarību profilakses speciāliste, sertificēta psiholoģe un psihoterapijas speciāliste (geštaltterapijā).
Edgars Caics: atkarību profilakses speciālists, sertificēts psihologs un psihodrāmas terapeits.

ESF projekta Nr. 
9.2.4.2/16/I/041  “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā”

 

 

Informāciju sagatavoja:

Laura Ūžele

Saldus JIC "Šķūnis" vadītāja

Kontaktinformācija: 28673304