saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Nākamgad jaunieši tiksies Jaunaucē!

SALDUS NOVADA JAUNIEŠU FORUMS – tā ir īpaša reize gadā, kad satiekas Saldus novada jaunieši. Šogad satikšanās 2.novembrī Saldus tehnikumā! Prieks par vairāk kā 150 fantastiski talantīgajiem, izturīgajiem, uzņēmīgajiem un draudzīgajiem jauniešiem, jaunatnes darbā iesaistītajiem, kas pulcējās vienuviet un, ar kuru darbiem varējām lepoties. Šis bija laiks jauniešiem, par spīti, tam, ka laika apstākļi aiz loga nebija paši paklausīgākie pasākuma organizatoriem.

Diena iesākās ar Pirmā kursa uzstāšanos – Druvas vidusskolas 8.do klases priekšnesumu, ar kuru jaunieši iezīmēja, kas visus sagaida pasākuma noslēgumā. Enerģijas pilni jaunieši devās uz darbnīcu pieturām, katrs varēja piedalīties divās no sešām. Jaunieši darbojās un diskutēja par darba tirgu un iespējām Edmunda Pabērža vadībā, par paštēlu Ilzes Lieldaudzietes vadībā, par drošību un privātumu kibertelpā ar Rihardu Mhitarjanu. Tāpat, iedvesmoties savu sapņu īstenošanai un uzkrāt uzņēmējspēju no Zigmāra Dūdiņa, par veselīgu dzīvesstilu uzzināt no Pētera Švalbes, bet par jauniešu līdzdalību diskutēt ar aktīviem Saldus novada jauniešiem – Kristu Mateus, Keriju Zīlīti un Robertu Švarcu.

Officiālajā atklāšanā viesu – domes priekšsēdētāja Māra Zusta, priekšsēdētāja vietnieka Raivja Zīrupa, izpilddirektora vietnieka Arvja Blūma, galvenās projektu speciālistes Gintas Ernšteinas, Saldus BJC direktores Valdas Tubinas, TIKS centra pārstāves Ilzes Seminovas un citu, klātbūtnē lepojāmies ar JAUNIEŠIEM DARBĪBĀ!

Prezentējām 13 jauniešu iniciatīvu projektus, ko šogad realizēja Saldus novada jauniešu organizācijas un neformālās grupas. Gandarījums par jauniešu paveikto ir liels, jo katrs projekts deva kādu pievienoto vērtību jauniešiem, videi viņiem apkārt un padarīja jauniešu brīvo laiku darbīgāku.

JIC “Šķūnis” vārdā tika sveikti Saldus novada brīvprātīgie jaunieši. Šogad apliecinājumus par paveikto un gūtajām prasmēm ieguva 7 jaunietes – Annija Žunda, Elīna Liekmane, Estere Filipsone, Annija Bērziņa, Alise Tomane, Alise Strautāre un Sindija Gregirčaka.

Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes pārstāves Kerija Zīlīte un Beāte Funka prezentēja Saldus novada balvas “Mērķtiecīgs jaunietis nākotnei” pretendentes. Šogad balvai tika nominētas trīs ļoti aktīvas, daudzpusīgas un balvas nosaukumam atbilstošas, mērķtiecīgas jaunietes – Alise Tomane, Krista Mateus un Alta Ābola. Pēc JLKP un Saldus JIC “Šķūnis” izvērtējuma, balvas ieguvēja 2019.gadā ir Krista Mateus.

 Viņu un pretendentes sveica Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts. Jauniešiem viņš vēlēja būt enerģiskiem, meklēt un izmantot iespējas, ko pasaule piedāvā, būt mērķtiecīgiem un, veidot savu nākotni pašiem. Mudināja katru sniegt atbildes sev uz diviem jautājumiem – ko es gribu sasniegt un kā to izdarīt.

Tāpat jaunieši pildīja 13 projektu realizētāju sagatavotus uzdevumus projektu trasītē, filmēja vēstījumu nākamajam forumam un, par spīti drēgnajam laikam, nepazaudēja sacensību garu. Bet jaunatnes darbinieki, skolotāji, viesi un citi, tajā laikā apvienoja atpūtu, mācīšanos darot un sarunas Saldus tehnikuma pasniedzējas Sanitas Galbuliņas vadītajā ēdienu gatavošanas meistarklasē.
Saldus tehnikuma vadītajā sadraudzības popielā visi iejutās mūziķu un izpildītāju lomās, tāpat iejusties dažādos tēlos varēja foto būdā! Personalizēts un spontāns foto ir katra taustāmā piemiņa no pasākuma.

Vakara daļā uz skatuves kāpa jaunieši, Saldus novada talanti – grupa “Saldus tehnikuma Trio” un TOM SIMO. Bet dienu noslēdza jaudīgs grupas “PIRMAIS KURSS” koncerts. Un arī tajā Saldus novada jaunieši bija darbībā, jo dziesmas “Sapņu auto” laikā grupu pārsteidza Druvas vidusskolas 8.do klases sagatavotais priekšnesums, tas bija enerģisks un vienojošs mirklis visiem!

Jā, pats galvenais – nākamais Saldus novada jauniešu forums mūs visus aizvedīs uz JAUNAUCI, kad atkal visi satiksimies un dzīvosim pēc jauniešu laika tur. Jo Saldus novada jaunieši bija un būs jaunieši darbībā.

SALDUS NOVADA JAUNIEŠU FORUMS 2019, ievelkams ar pluszīmi. Plusiņš ik katrai darbnīcu pieturai, tās vadītājiem. Plusiņi izturīgajiem trasītes punktu vadītājiem un superīgajām komandām. Pasākuma vadītājiem – Agnetai Ekmanei, Santai Valterei un Tomam Jānim Dakterim. Plusiņi katram jauniešu priekšnesumam. Plusiņš fantastiskākajiem mūziķiem – jā un Pirmais kurss tiešām norāva jumtu. Plusiņi ik katram iesaistītajam, brīvprātīgajam, vadītājiem, jaunatnes darbiniekam, skolotājam un projektu realizētājam, fotogrāfei Esterei Ozoliņai un skaņotājiem – Gints Tunēns un Anatolijs Dovgeļs, kā vienmēr bija lieliski.

Paldies Saldus novada pašvaldībai, Jaunatnes lietu speciālistei Gintai Kožokaru, Saldus Tehnikumam, direktorei Ivetai Bērziņai par uzņemšanu, īpaši Mārai Vācei, Kristīnei Lieldaudzietei, jauniešiem palīgiem. Saldus BJC, īpaši direktorei Valdai Tubinai, JIC “Šķūnis” brīvprātīgajiem jauniešiem. Protams, Saldus TIKS centram, direktorei Kristai Vīndedzei. Bez jūsu atbalsta nebūtu iespējams realizēt mūsu uzstādītos mērķus.

 

Pasākumu organizēja biedrība “Saldus jauniešu balss” projekta “Saldus novads – Jaunieši darbībā” ietvaros, to finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds, sadarbībā ar Saldus tehnikumu un Jaunatnes lietu speciālisti.

 

Informāciju sagatavoja:

Laura Ūžele un Laima Tiļļa,

biedrības „Saldus jauniešu balss” pārstāves

Bildes no pasākuma skaties ŠEIT: