saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Noslēdzies nodarbību cikls jauniešiem "Līdzaudžu izglītošana par atkarību profilakses tēmām"

Apmācību mērķis bija veicināt jauniešu līdzdalību veselīga dzīvesveida popularizēšanā Saldus novadā, apmācot vadīt nodarbības saviem vienaudžiem atkarību profilaksē un par citām aktuālām veselības veicināšanas tēmām.

Divas piektdienas, 6. un 13.decembrī, divdesmit 13 - 16 gadus veci jaunieši - apmācību dalībnieki no Saldus un Saldus novada skolām, tikās JIC "Šķūnis", lai papildinātu savas zināšanas. Apmācību vadītāju, biedrības "Esi brīvs!" pārstāvju Daces un Edgara Caicu, vadībā jaunieši veica dažādus uzdevumus - individuāli un grupās diskutēja par dažādiem atkarību veidiem, dalījās savā pieredzē un uzskatos, analizēja situācijas, skatījās video, uzdeva jautājumus, kā arī paši prezentēja uzdevumos paveikto.

Iegūtās zināšānas jaunieši var nodot tālāk saviem vienaudžiem, piemēram, novadīt nodarbību savā klasē.

ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/041 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā”

 

Informāciju sagatavoja

Laura Ūžele 

JIC "Šķūnis" vadītāja