saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Jauniešiem pagastos būs aktivitātes dabā

27. februāra Domes sēdē tika atbalstīti septiņu pagasta pārvalžu iesniegtie Saldus novada pašvaldības jauniešu projektu fonda “Jauniešiem pagastos” projekti. Projektu fonds izveidots 2019. gadā ar mērķi sniegt atbalstu darbam ar jaunatni Saldus novada pagastos, atbilstoši jaunatnes politikas plānošanas dokumentam “Galvenie darbības virzieni darbam ar jaunatni Saldus novadā  2016. - 2020. gadam”.

Atbalstītie projekti:

  1. Ezeres pagasta pārvalde “Sociāli aktīvs jaunietis Ezerē”. Projekta mērķis: Nodrošināt Ezeres pagasta jauniešus ar iespēju pavadīt brīvo laiku ārpus skolas savu vienaudžu vidū, iesaistoties radošu un aktīvu nodarbību plānošanā un realizācijā gan iekštelpās, gan brīvā dabā.
  2. Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde “Pavasara sagaidīšanas svētki atpūtas vietā “Pie jumtiņiem””. Projekta mērķis: Jaunauces pagasta jauniešu aktīva līdzdalība pavasara sagaidīšanas svētku organizēšanā un svinēšanā atpūtas vietā “Pie jumtiņiem”.
  3. Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvalde “Jaunatnes darba ikdienas nodrošināšana”. Projekta mērķis: Veicināt jauniešu informētību, dalību vietējā sabiedriskajā dzīvē, iemācīt dažādas dzīvē noderīgas pamatprasmes un nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu.
  4. Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvalde “Ejam dabā!”.  Projekta mērķis: Veicināt Šķēdes un Jaunlutriņu pagastu jauniešu patriotismu un sadarbību, piedāvājot kopīgas veselīgas aktīvās atpūtas nodarbes brīvā dabā.
  5. Vadakstes pagasta pārvalde “Atslēga – kopīgas aktivitātes”. Projekta mērķis: Jauniešu iesaistīšana sportiskās aktivitātēs un sabiedriskās dzīves organizēšanā, veicinot veselīgu dzīves veidu, lietderīgu brīvā laika izmantošanu, stiprinot savstarpējās sadarbības un komunikāciju prasmes.
  6. Zirņu pagasta pārvalde “Aktīvais jaunietis”. Projekta mērķis: Aicināt jauniešus aktīvi pavadīt laiku, nevis sēdēt mājās pie viedierīcēm.
  7. Zvārdes pagasta pārvalde “Jauni piedzīvojumi nekad nevar būt par daudz!”. Projekta mērķis: Iesaistīt jauniešus jaunās aktivitātēs, nodrošināt pilnvērtīgas laika pavadīšanas iespējas savā pagastā. Piedāvāt interesantus un aizraujošus pasākumus visa gada garumā.

Projektu fonda izsludināšanā notiek divas reizes gadā, nākamais uzsaukums būs no 2020. gada  24. jūlija līdz 7. augustam. Projektu pieteikumus sagatavo Saldus novada pašvaldības pagastu pārvaldes. Plašāka informācija: https://izglitiba.saldus.lv/aktuali/jauniesiem/ .

 

Informāciju sagatavoja:

Jaunatnes lietu speciāliste

Ginta Kožokaru