saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Iespēja piedalīties semināros par Erasmus+ akreditāciju jaunatnes jomā un sociāli iekļaujošu projektu izstrādi programmās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”

Tiešsaistes mācības organizācijām par Erasmus+ akreditāciju jaunatnes jomā. Mācības norisināsies 29. un 30. martā, kur strādās pie pietiekumiem Erasmus+ akreditācijai. Mācībās ieteicams piedalīties organizācijām, kas plāno turpmākos gadus īstenot jauniešu apmaiņas, darbinieku mobilitātes vai līdzdalības projektus.

Vairāk info par mācībām un pašu akreditāciju atradīsiet šeit:

https://jaunatne.gov.lv/pasakumi/erasmus/tiessaistes-macibas-organizacijam-par-erasmus-akreditaciju-jaunatnes-joma/

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina pieteikties Informatīvajai pēcpusdienai par sociāli iekļaujošu projektu izstrādi programmās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un  “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kas notiks 31.martā plkst.13.00, tiešsaistē Zoom platformā.

Pieteikšanās dalībai pasākumā tiešsaistē līdz 25.martam (ieskaitot), aizpildot pieteikuma anketuhttps://forms.gle/HdEiHxNBpYudJ8NA7

Apstiprinājums dalībai pasākumā  un detalizētākā informācija par pasākumu tiks nosūtīta līdz 29.martam.

Pasākums paredzēts Organizācijām, kuras strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām*, bet kurām nav pieredzes vai ir minimāla pieredze projektu izstrādē “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un/vai “Eiropas Solidaritātes korpuss” programmās.

Informatīvās pēcpusdienas laikā ir plānots sniegt informāciju par programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” jaunajām prioritātēm, galvenajiem projektu veidiem, pieejamo atbalstu dalībnieku ar ierobežotām iespējām iesaistei projektos, kā arī atbalstu organizācijām, kuru JSPA piedāvā iekļaujošu projektu izstrādei.

* Jaunieši ar ierobežotām iespējām - jaunieši ar invaliditāti, jaunieši NEET situācijā (kas nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās), jaunieši no sociāli nelabvēlīgas vides, jaunieši ar atkarībām, ieslodzījuma vietās vai jebkuras minoritāšu grupas pārstāvji.