saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

JSPA aicina piedalīties semināru ciklā "Līdzdalības atoms: pašpārvaldes"

Avots: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapa

Lai aktualizētu skolēnu un audzēkņu pašpārvalžu, kā arī skolēnu un jauniešu domju pašvaldībās tēmu, īpaši pievēršot uzmanību jauniešu pilsoniskās līdzdalības formām, formālās un neformālās izglītības sinerģijai, kā arī Eiropas dimensijai pašpārvalžu darbā, 12., 14., 21., 28. aprīlī un 6. maijā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) plāno 5 bezmaksas tiešsaistes semināru ciklu “Līdzdalības atoms: pašpārvaldes”. Tiešsaistes semināriem ir aicināti pieteikties pašpārvalžu dalībnieki, skolotāji, konsultanti un jaunatnes jomas interesenti.

Tiešsaistes semināros plānotas sarunas ar izglītības un jaunatnes jomas ekspertiem, un mācību treneriem, kā arī labās pieredzes stāsti no dažādām Latvijas un citu Eiropas valstu skolām un pašvaldībām. Tiešsaistes seminārus vadīs JSPA mācību vadītāju kopas mācību vadītāja un Rīgas skolēnu domes konsultante Brigita Medne.

Tiešsaistes seminārus būs iespējams skatīties tiešraidē JSPA facebook lapā norādītajos datumos no plkst. 11:00 - 13:00. No maija tie būs pieejami arī ieraksta formātā JSPA youtube kanālā.  Iepriekšēja reģistrācija nav nepieciešama.

Varāk informācijas:

https://jaunatne.gov.lv/jaunumi/vebinari/aicina-piedalities-tiessaistes-seminaru-cikla-lidzdalibas-atoms-pasparvaldes/

Saites uz pirmajiem diviem tiešsaistes semināriem: