saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Saldus BJC piedāvā 23 lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas! PIESAKIES!

PIETEIKŠANĀS: Mazpulkiem, Mazajiem zinīšiem (no 2,5 gadu vecuma), peldēšanai (no 5 g.v.), vokālajam ansamblim “Notiņas” (no 3 g.v.), vokālais ansamblim (no 11 g.v.), jauniešu korim “Ameno” (14 – 30 g.v.), rokdarbiem (no 7 – 12 g.v.), šūšanai, modelēšanai (13 – 17 g.v.), keramikai (1-6.klasei), aušana (no 1.-.8.kl.), zīmēšanai (no 5 g.v.), bmx (līdz 18 g.v.), motopulciņam, kartingam (no 10 g.v.), automodelismam (no 12 – 17 g.v.), ģitārai (no 1.klases), bungām (no 10 g.v.), jauniešu deju kolektīvam “Meduslāse” studijai (no 4.kl. – 7.klasei), jauniešu deju kolektīvam “Meduslāse” (no 8.kl. – 12.klasei), tautas deju kolektīvam “Sienāzītis” (no 3 līdz 8 g.v.), sporta dejām (no 5 līdz 15 g.v.), angļu valodai (no 4 g.v.), skatuves studijai (no 10 g.v.)

 

SAZINOTIES AR:

Dace Vaļko
Saldus BJC direktores vietniece izglītības jomā
Kontakttālrunis – 63822105
e-pasts – 
dace.valko@saldus.lv