saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Jauniešu forums 28.oktobrī Nīgrandē

28. oktobrī Nīgrandes pagasta Kalnos notiks Saldus novada Jauniešu forums

 Foruma mērķi: 

·Informēt par notikušajām aktivitātēm projektā „Jaunieši Saldus novadam!”;

·Veicināt Saldus novada jauniešu sadarbību, līdzdalību un atbildību par sabiedrībā notiekošajiem procesiem;

·Veicināt jauniešu, jaunatnes darbinieku un lēmumu pieņēmēju sadarbību.

·Izstrādāt priekšlikumus  un ieteikumus jaunatnes darbam un pašvaldības atbalstam 2018.gadam.

 Forumu organizē:

·Saldus Jauniešu dome „Es un mēs” ar Saldus novada pašvaldības projektu fonda un CEMEX Iespēju fonda  atbalstu, sadarbībā ar  Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldi un Nīgrandes pagasta pārvaldi.  

Foruma dalībnieki:

·Saldus novada pagastu jauniešu komandas;

·Saldus novada pamatskolu un  vidusskolu komandas;

·Saldus novada jaunatnes organizāciju komandas;(Komandā  4-6 cilvēki,  iekļaujot tajā dažāda vecuma (13- 25 g.) jauniešus. Skolas var piesaistīt arī absolventus. Komandā var piedalīties arī pagasta jaunatnes lietu koordinators, skolotājs vai kāds cits pieaugušais, kurš iesaistīts jauniešu aktivitātēs.)

·Saldus novada jaunieši (var pieteikties arī individuāli – komandu izveidojot uz vietas). Īpaši tiek gaidīti studenti.

·Projekta „Jaunieši  Saldus novadam!” mazo projektu darba grupas, kuras prezentē savu īstenotos projektu, kā arī piedāvā foruma kontrolpunktos tematiskus uzdevumus;

·Ieinteresētie Saldus novada domes deputāti, pašvaldības atbildīgie darbinieki, jaunatnes darba koordinatori un citas jaunatnes politikā ieinteresētas personas.

 

Kopīgais transports atkarībā no vēlmes izmantot kopīgo transportu

Autobuss plkst. 10.00 no Šķēdes (atkarībā no pieteikšanās) ar pieturām Jaunlutriņos, Lutriņos, Druvā, Saldū, Kursīšos, Ezerē.

Autobuss mājupceļu sāk  no Kalniem 22.00

Pieteikties aizpildot  anketu līdz 20. Oktobrim un sūtīt uz rudite.muraseva@saldus.lv

 Anketa atrodama: http://www.saldus.lv/novada-aktualitates/aktualitates177/90247/saldus-novada-jauniesu-forums14/

 

Saldus Jauniešu domes „Es un mēs” projektu „Jaunieši Saldus novadam!” atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un CEMEX Iespēju fonds

 Papildus informācija: www.saldus.lv .