saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Izsludināts projektu konkurss “Jaunieši darbībā”

No 2019. gada 10.jūlija līdz 2019.gada 24.jūlijam Saldus novada jauniešu organizācijas un jauniešu neformālās grupas aicinātas pieteikties projektu konkursam “Jaunieši darbībā”.

Projektu konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu jauniešu iniciatīvu projektiem, radīt iespēju realizēt savas idejas, pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes par projektu iesniegumu sagatavošanu un īstenošanu, tā veicinot Saldus novada jauniešu iekļaušanos sabiedriskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos un piederību Saldus novadam, nodrošinot jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un līdzdalību jauniešu problēmu risināšanā.

Projektu konkurss paredz, ka jauniešu izstrādāto projektu ietvaros jāaptver vismaz 3 no atbalstāmajām darbībām:

  • projekta rezultāts ir praktisks ieguldījums un paliekoša vērtība vietējai kopienai un Saldus novadam kopumā;
  • tehniskās jaunrades vai izpratnes par uzņēmējdarbību demonstrēšana;
  • vienaudžu izglītotāju kustības veicināšana Saldus novadā;
  • vietējo cilvēku un materiālo resursu iesaiste projekta īstenošanā;
  • sadarbība starp Saldus novada jauniešiem, citām organizācijām, valsts un pašvaldības iestādēm;
  • jauniešiem draudzīgas un atvērtas vides veidošana un uzlabošana skolā, sabiedrībā, jauniešu vietās;
  • lokālpatriotisma un piederības aktualizēšana un stiprināšana jauniešos;
  • jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana un pavadīšanas iespējas;
  • veselīga dzīvesveida veicināšana Saldus novadā;
  • neformālās izglītības popularizēšana un aktualizēšana.

 

Projektu autori var būt Saldus novada jauniešu organizācijas, organizācijas, kas strādā ar jauniešiem un neformālas jauniešu grupas (vismaz 3 jauniešu sastāvā), skolu pašpārvaldes, interešu grupas, jauniešu projektu  mērķauditorija arī ir jaunieši. Pieaugušie – vecāki, skolotāji, jaunatnes darbinieki, var iesaistīties kā projektu konsultanti, sniegt atbalstu, zināšanas, pieredzi un kontaktus, lai jauniešiem veiksmīgi izdotos realizēt projektus.

Projektu konkursa kopējais budžets 2019.gadā ir 3700,00 EUR, viena jauniešu iniciatīvu projekta maksimālais finansējums ir 370 EUR, kas nozīmē, ka iespējams atbalstīt vismaz 10 jauniešu iniciatīvas.

 

Projektu īstenošanu var paredzēt no 2019. gada 5.augusta līdz 2019. gada 14. oktobrim, visiem projektiem ar projekta rezultātu prezentāciju jāpiedalās Saldus novada Jauniešu forumā, kas šogad plānots 2.novembrī Saldū.

 

Lai pilnveidotu jauniešu zināšanas par projekta iesniegumu sagatavošanu, iepazīstinātu ar projektu konkursa nolikumu un veidlapu 2019. gada  17. jūlijā no plkst.14:30 – 17:00, Saldus JIC „Šķūnis” telpās (ieeja pa labi), tiek rīkotas jauniešu, projektu iesniedzēju apmācības „IDEJA à PROJEKTS”. Savu dalību iepriekš pieteikt, aizpildot tiešsaistes anketu: https://forms.gle/q4b7HsmBg4VLgMmu9.

 

Informācija par projekta konkursu - konkursa nolikumā, pielikumos projekta veidlapa, budžeta tāme un atskaites forma.

 

Projektu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 24.jūlijs līdz plkst. 15:00, projekta pieteikums jāiesniedz gan drukātā versijā (atnesot uz JIC “Šķūnis”), gan elektroniski – nosūtot  uz e-pasta adresi sjbalss@inbox.lv.

 

Jautājumi un papildus informācija pa tālruni 28673304 (projekta vadītāja, biedrības „Saldus jauniešu balss” valdes priekšsēdētāja Laura Ūžele)

 

Saldus novada jauniešu organizāciju un neformālo grupu projektu konkursu „Jaunieši darbībā” organizē biedrība „Saldus jauniešu balss” projekta „Saldus novads – Jaunieši darbībā” ietvaros, to finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds.

Projektu konkursa nolikums, veidlapa, budžeta tāme, atskaite šeit:

 

Informāciju sagatavoja

Laura Ūžele

biedrības "Saldus jauniešu balss" valdes priekšsēdētāja