saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

"Tautas deju virpulī" jaunieši dejo, sporto un draudzējas 2 dienu garumā

11. un 12. oktobrī JDK „Puzurs” kopā ar JDK „Puzurs” studiju, „Mazo puzuru” un TDA „Līgo” jauniešu studiju realizēja projektu „Tautas deju virpulī”, kas tika īstenots Saldus novada projektu konkursa 2019 „Jaunieši darbībā” ietvaros. Projekta laikā tika dejots, sportots divu dienu garumā. Projekta galvenais mērķis – veidot draudzīgas attiecības starp deju kolektīviem un to dalībniekiem, popularizēt deju jauniešu vidū, tādējādi veicinot lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un veselīgu dzīves veidu, kas mums arī lieliski izdevās. Projekta ietvaros tika pilnveidota jauniešu dejot prasme un apgūts deju svētku repertuārs, lai ar labiem rezultātiem varētu startēt šīs sezonas deju skatē.

Nometnes pirmā diena iesākās ar improvizācijas nodarbībām  skolotājas Ingunas Vējas vadībā, un pēc tam vairāku stundu garumā notika treniņstundas TDA „Līgo” jauniešu studija vadītājas Anitas Pielēnas – Pelēnas un asistenta Anda Lagzdiņa vadībā, kā arī JDK „Puzura” vadītājas Laines Liepas un „Puzura” studijas vadītājas Agitas Skrebeles vadībā. Tas deva  iespēju dažādu veidu nodarbībās iegūt jaunu pieredzi kā dejotājiem, tā vadītājiem. Pēc nodarbībām mēs iekārtojāmies uz gulēšanu, lai pēc lieliskas ballītes dejotāju stilā varētu iekrist matracī un, atputinot kājas, ļauties miegam.

Nākamajā rītā, lai dejotāji spētu pamosties enerģijas pilni, notika rīta rosme Līnas Oliņas vadībā. Kad bijām saņēmuši pietiekami daudz enerģijas, kopīgi pabrokastojām un savācām mantas, devāmies no Druvas vidusskolas, kas bija mūsu pirmā uzturēšanās vieta, uz Druvas kultūras namu, kur notika ģenerālmēģinājums nometnes noslēguma koncertam „Tautas deju virpulī”.

Koncerts, kā vienmēr deva patīkamas emocijas gan dejotājiem, gan vadītājiem, gan arī skatītājiem. Šī bija lieliska iespēja uzlabot savas deju prasmes, iegūt jaunus draugus, pieredzi un zināšanas turpmākajiem pasākumiem. JDK „Puzurs” saka lielu paldies visiem, kas palīdzēja īstenot šo projektu! Labs darbs, kas padarīts!

Projekts īstenots biedrības „Saldus jauniešu balss” projektu konkursa „Jaunieši darbībā” ietvaros, to finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds.

 

Informāciju sagatavoja:

Kristiāna Ziņģe