saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Ezeres jaunieši gūst izpratni par atkritumiem, to samazināšanu

Biedrība „Mūsu ligzda” īstenojusi projektu „Dzīvojam zaļāk?”, kur finansējums gūts Saldus novada jauniešu organizāciju un neformālo grupu projektu konkursā  2019 „Jaunieši darbībā”.
Projekta mērķis bija veicināt jauniešu un sabiedrības izpratni par likumsakarībām starp atkritumu  izmešanu kur pagadās, atkritumos un ilgtspējīgas attīstības ekoloģisko un sociālo jomu, un pilnveidot jauniešu prasmes atkritumu samazināšanai privātā patēriņā un mājsaimniecībās.
Projekta ietvaros notika divas kokamatniecības nodarbības, kurās tās dalībnieki izgatavoja  interesanta dizaina atkritumu kastes un  uzņēmuma Latvijas Zaļais punkts dāvinātā Šķirošanas lekcija un šķirošanas stafete Ezeres pamatskolas skolēniem.

Projekts īstenots biedrības „Saldus jauniešu balss” projektu konkursa „Jaunieši darbībā” ietvaros, to finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds”.

 

Informāciju sagatavoja:

Raina Boguža
Biedrības “Mūsu ligzda” valdes priekšsēdētāja
projektu vadītāja
tel. 22122713
e-pasts: rainelite11@inbox.lv