saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Biedrība „Pīlādžoga” īsteno projektu „Iedvesmojies, radi, dari!” Saldus vidusskolas 5. – 9. klašu skolēniem

Atskats uz projekta īstenotajām aktivitātēm 2019./2020. mācību gada 1. pusgadā

Pirmā nodarbība bija iepazīšanās nodarbība, kurā skolēni iepazinās savā starpā, katrs varēja uzrakstīt savas vēlmes par radošajām darbnīcām un arī lietas, ko negrib darīt. Neformālā gaisotnē cienājoties ar našķiem, tika izanalizēta projekta programma, uzklausīti jaunieši par viņu vēlmēm aktivitāšu un radošo darbnīcu rīkošanā.

Nākamajā nodarbībā devāmies uz podnieku darbnīcu pie Arta Kleinberga. Ļoti atraktīvā un interesantā veidā jauniešiem pastāstīja par podnieka darbu un katrs pats pašu rokām izveidoja sev dekoratīvu trauciņu ar iniciāļiem, lai pēc  dedzināšanas krāsnī varētu atpazīt.

Savukārt, izaugsmes treneris Edmunds Pabērzis divās nodarbībās pastāstīja par komunikāciju prasmēm, kā saprast citus cilvēkus un viņu rīcību dažādās situācijās, skolēni tika dalīti grupās, lai praktiski izspēlētu dažādas situācijas. Otra tēma bija par personīgiem mērķiem, tiem jābūt pozitīvi formulētiem. Visiem cilvēkiem ir mērķi, jo mēs nevaram funkcionēt bez mērķiem. Ja mērķis ir izvirzīts jau skolas laikā, tad tas piepildās ātrāk un labāk. Dalībnieki uzrakstīja savus mērķus uz lapām, dalījās savā starpā un analizēja. Daudziem tuvākais mērķis bija sekmīgi pabeigt skolu, daži jau zināja savu nākotnes profesiju.

Jauniešiem izaicinājums bija fiziskās aktivitātes – iepazīties un izmēģināt klinšu sienas kāpšanu. Treneris Dzintars Irbe sākumā pastāstīja par klinšu sienu, kāpšanas noteikumiem un drošību. Skolēni varēja praktiski izmēģināt. Secinājums, ka tas ir ļoti grūti un ir vajadzīgs ilgstošs treniņš.

Tuvojoties Ziemassvētkiem, projekta dalībnieki pēc savas izvēles dažādās radošajās darbnīcās apguva   jaunas prasmes un iemaņas:

gatavojot "sapņu ķērājus" (nodarbības vadīja Linda Kislina):  

dažāda veida ādas rokasprādzes (nodarbības vadīja Zigmunds Zaļenko): 

Savukārt,  radošo darbnīcu "Adventes dekoru gatavošana"  vadīja Agnese Granta:

ESF projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) Nr. 8.3.4.0/16/I/001 ietvaros biedrība "Pīlādžoga" īsteno jauniešu iniciatīvu projektu "Iedvesmojies, radi, dari!". Projekts tiek īstenots sadarbībā ar PuMPuRS un Saldus novada pašvaldību . Jauniešu iniciatīvu projekti tiek atbalstīti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.

 

Informāciju sagatavoja:

projekta vadītāja 

Sandra Daktere