saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Saldus novadā apstiprināti 6 "PuMPuRS" jaunatnes iniciatīvu projekti

 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu izvērtēšanas komisija ir izvērtējusi iesniegtos vienpadsmit projektu pieteikumus un pieņēmusi lēmumu par sešu projekta iesniegumu apstiprināšanu, atbilstoši Saldus novada pašvaldībai piešķirtās kvotas apjomam.

Atbalstītie projekti Saldus novadā:

  1. Biedrība “Pīlādžoga” ar projektu “Esi piederīgs un aktīvs”;
  2. Biedrība “Saldus sadraudzīgā biedrība” ar projektu “Ja tici, tad viss ir iespējams”;
  3. Biedrība “Saldus jauniešu balss” ar projektu “Plāns X”;
  4. Kuldīgas jauniešu biedrība “Kaktuss” ar projektu “Uzrāviens Saldus”;
  5. Biedrība “Wirsaitis” ar projektu “Pa vēstures un dabas takām”;
  6. Biedrība “Mūsu ligzda” ar projektu “Uzdrīksties. Dari. Sasniedz.”.

Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta “PuMPuRS” ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus rīko projektā “PuMPuRS” iesaistītās pašvaldības. Šis ir trešais projektu konkursa uzsaukums Saldus novada pašvaldībā, pirmais projektu konkurss tika izsludināts 2018. gada oktobrī, otrais 2019. gada maijā.

Paldies biedrībām par atsaucību dalībai jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā.

 

Informāciju sagatavoja:

Laima Tiļļa

JIC “Šķūnis” projektu vadītājas asistente