saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Izsludināts jauniešu iniciatīvu konkurss

No 2020. gada 18. maija līdz 2020. gada 8. jūnijam Saldus novada jauniešu organizācijas un jauniešu neformālās grupas aicinātas pieteikties projektu konkursam “Jaunieši darbībā 2020”.

Tā ir iespēja jauniešiem realizēt savas idejas un iniciatīvas, saņemot finansējumu vienam projektam līdz 400 EUR apmērā.

Projektu konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu jauniešu iniciatīvu projektiem, radīt iespēju realizēt savas idejas, pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes par projektu iesniegumu sagatavošanu un īstenošanu, tā veicinot Saldus novada jauniešu iekļaušanos sabiedriskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos un piederību Saldus novadam, nodrošinot jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un līdzdalību jauniešu problēmu risināšanā.

Projektu konkurss paredz, ka jauniešu izstrādāto projektu ietvaros jāaptver vismaz 3 no atbalstāmajām darbībām:

  • projekta rezultāts ir praktisks ieguldījums un paliekoša vērtība vietējai kopienai un Saldus novadam kopumā;
  • tehniskās jaunrades vai izpratnes par uzņēmējdarbību demonstrēšana;
  • vienaudžu izglītotāju kustības veicināšana Saldus novadā;
  • vietējo cilvēku un materiālo resursu iesaiste projekta īstenošanā;
  • sadarbība starp Saldus novada jauniešiem, citām organizācijām, valsts un pašvaldības iestādēm;
  • jauniešiem draudzīgas un atvērtas vides veidošana un uzlabošana skolā, sabiedrībā, jauniešu vietās;
  • lokālpatriotisma un piederības aktualizēšana un stiprināšana jauniešos;
  • jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana un pavadīšanas iespējas;
  • veselīga dzīvesveida veicināšana Saldus novadā;
  • digitālo prasmju un rīku izmantošana.

Projektu autori var būt Saldus novada jauniešu organizācijas, organizācijas, kas strādā ar jauniešiem, neformālas jauniešu grupas (vismaz 3 jauniešu sastāvā), skolu pašpārvaldes, interešu grupas, jauniešu projektu  mērķauditorija arī ir jaunieši. Pieaugušie – vecāki, skolotāji, jaunatnes darbinieki, var iesaistīties kā projektu konsultanti, sniegt atbalstu, zināšanas, pieredzi un kontaktus, lai jauniešiem veiksmīgi izdotos realizēt projektus.

Projektu konkursa kopējais budžets 2020.gadā ir 4000,00 EUR, viena jauniešu iniciatīvu projekta maksimālais finansējums ir 400 EUR, kas nozīmē, ka iespējams atbalstīt vismaz 10 jauniešu iniciatīvas.

 Projektu īstenošanu var paredzēt no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 19. oktobrim, visiem projektiem ar projekta rezultātu prezentāciju jāpiedalās projektu prezentācijas pasākumā 2020. gada novembrī.

Lai pilnveidotu jauniešu zināšanas par projekta iesniegumu sagatavošanu, iepazīstinātu ar projektu konkursa nolikumu un veidlapu 2020. gada  26. maijā no plkst. 18:00 – 19:30, tiešsaistē, tiek rīkotas jauniešu, projektu iesniedzēju apmācības „IDEJA à PROJEKTS”. Savu dalību iepriekš pieteikt, aizpildot tiešsaistes anketu: https://ieej.lv/f83n3.

Projektu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 8. jūnijs līdz plkst. 16:00, projekta pieteikums jāiesniedz gan drukātā versijā (atnesot uz JIC “Šķūnis”), gan elektroniski – nosūtot uz e-pasta adresi sjbalss@inbox.lv.

 Jautājumi un papildus informācija sjbalss@inbox.lv vai pa tālruni 28673304 (projekta vadītāja, biedrības „Saldus jauniešu balss” valdes priekšsēdētāja Laura Ūžele)

Lai radošas idejas un veiksmīga projektu rakstīšana - Saldus novada jaunieši ir JAUNIEŠI DARBĪBĀ!

Informācija par projekta konkursu apkopota konkursa nolikumā, pielikumos - projekta veidlapa, budžeta tāme un atskaites forma. 

 Saldus novada jauniešu organizāciju un neformālo grupu projektu konkursu „Jaunieši darbībā” organizē biedrība „Saldus jauniešu balss” projekta „Saldus novads – Jaunieši darbībā” ietvaros, to finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds.

 

Informāciju sagatavoja

Laura Ūžele

biedrības "Saldus jauniešu balss" valdes priekšsēdētāja