saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa rezultāti

Noslēdzies Saldus novada jauniešu organizāciju un neformālo grupu projektu konkurss “Jaunieši darbībā 2020”, kas norisinājās no 2020. gada 18. maija līdz 2020. gada 8.jūnijam. Kopumā tika saņemti 16 jauniešu iniciatīvu projektu pieteikumi, no tiem atbalstīti 11. Kopējais apstiprināto projektu finansējums sastāda 4000,00 EUR.

Apstiprinātie jauniešu iniciatīvu projekti:

Nr.

Iesniedzējs

Projekta nosaukums

 1.  

biedrība "Pīlādžoga"

"Mācies, zini, izlauzies."

 1.  

neformālā grupa "Jaunaucnieki"

"Mana sirds pieder Jaunaucei"

 1.  

neformālā grupa "Draudzības puiši"

"Sporto Draudzībā"

 1.  

neformālā grupa "DRAMA QUEENS"

"Teātra māksla vieno!"

 1.  

neformālā grupa "Helmuts Nicis"

"Dzejas dienas- Māra Čaklā dzeja mūzikā (par godu M.Čaklā 80.gadu jubilejai)"

 1.  

neformālā grupa "Radio Fresh"

"Druvas vidusskolas radio uzlabošana"

 1.  

neformālā grupa "Jaunieši"

"Interaktīvās takas “Domas par nākotni” izveide ap Saldus vidusskolu un Veides meža teritorijā"

 1.  

biedrība "Zvārdenieki"

"Jauna elpa Striķu pilskalnam"

 1.  

biedrība "Latvijas Mazpulki" (Jaunlutriņu mazpulks)

"Zaļa dzīve Jaunmuižā"

 1.  

biedrība "Džudo klubs SALDUS"

"Palēcies augstāk un redzi vairāk!"

 1.  

biedrība "Mantinieki"

"Mazo stipro skrējiens"

 

Projektu realizācija un aktivitāšu īstenošana paredzēta no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 19.oktobrim, visi projektu iesniedzēji savu paveikto prezentēs Projektu prezentācijas pasākumā 2020.gada novembrī.

Biedrība “Saldus jauniešu balss” un projektu vērtēšanas komisijas locekļi saka lielu paldies visiem, kuri uzdrīkstējās, savas idejas „uzlika uz papīra” un spēra soli tuvāk savas idejas īstenošanai! Lai apstiprināto projektu īstenotājiem izdodas veiksmīgi realizēt iecerēto! Sadus novada jaunieši IR JAUNIEŠI DARBĪBĀ!

 

Saldus novada jauniešu organizāciju un neformālo grupu projektu konkursu „Jaunieši darbībā” organizē biedrība „Saldus jauniešu balss” projekta „Saldus novads – Jaunieši darbībā” ietvaros, to finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds.

 

Informāciju sagatavoja

Laura Ūžele

Biedrības "Saldus jauniešu balss" valdes priekšsēdētāja