saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Sākas jauniešu iniciatīvu projektu īstenošana

 

No šodienas, 1. jūlija,  dots “starts” 11 jauniešu iniciatīvu projektu īstenošanai, kas finansiāli atbalstīti Saldus novada jauniešu organizāciju un neformālo grupu projektu konkursa „Jaunieši darbībā 2020” ietvaros!

Projektos tiks aptvertas dažādas jauniešiem aktuālas tēmas, plānotas daudzveidīgas aktivitātes no š.g. 1. jūlija līdz 19. oktobrim, kurās iespēja iesaistīties ikvienam, seko līdzi informācijai un piedalies – piepildi savu brīvo laiku gūstot gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas, draudzējoties un sadarbojoties ar Saldus novada jauniešiem, ESI JAUNIETIS DARBĪBĀ!

Informācija par konkrētiem aktivitāšu norises laikiem būs pieejama mājaslapās izglitiba.saldus.lv, www.saldusjauniesiem.lv.

 Īss ieskats katrā no projektiem:

 1. Biedrības "Pīlādžoga" projekts "Mācies, zini, izlauzies."

Projekta mērķis ir veicināt Saldus vidusskolas un Saldus novada jauniešu interesi, kā arī uzlabot viņu zināšanas par Saldus novadu, izstrādājot un novadot izlaušanās spēli, saistot to ar dažādos mācību priekšmetos apgūto zināšanu un prasmju pielietošanu, darot to brīvā gaisotnē, radošā vidē, vienlaikus saliedējot klašu kolektīvus vai jauniešu grupas, tādējādi popularizējot  skolas vārdu un uzlabojot sadarbību ar citām skolām un interesentu grupām. Tiks izveidota izlaušanās spēle ar radošiem uzdevumiem, prezentēta jauniešiem septembrī.

 1. Neformālās grupas "Jaunaucnieki" projekts "Mana sirds pieder Jaunaucei"

Jaunauces jaunieši plānojuši izveidot video prezentācijas materiālu par Jaunauci ar nosaukumu “Mana sirds pieder Jaunaucei”, tā parādot – cik labi ir dzīvot Jaunaucē!

Video tiks filmēts gan ar dronu, gan ar telefoniem un planšetēm, tajā tiks iesaistīti ne tikai jaunieši, bet arī citi Jaunauces pagasta iedzīvotāji, iekļautas intervijas ar jaunaucniekiem, kuri strādā interesantās profesijās.

Noslēguma pasākumā tiks demonstrēts projekta video prezentācijas materiāls, būs dažādas aktivitātes: erudīcijas konkurss, puzles likšana, konkurss par Jaunauces māju nosaukumiem, kokteiļu degustācija, popkorna gatavošana un latviešu kinofilmas skatīšanās.

 1. Neformālās grupas "Draudzības puiši" projekts "Sporto Draudzībā"

Ar projekta palīdzību jaunieši vēlas iesaistīties savas tuvākās vides sakārtošanā un pilnveidošanā, iesaistot apkārt dzīvojošos iedzīvotājus un uzņēmējus, radīt iespēju Draudzības bērniem un jauniešiem savu brīvo laiku pavadīt lietderīgi – sportojot, attīstot sevi.

Plānots papildināt jau esošo rotaļu laukumu “Alfa” ar dažādām sporta aktivitātēm – sakārtot un atjaunot basketbola grozu, no koka izgatavot futbola vārtus un volejbola laukuma stabus. 2. augustā tiks organizēta Talkas diena, savukārt 16. augustā - Sporta diena. Aktivitātēs piedalīsies Novadnieku pagasta Draudzības bērni, jaunieši, vecāki un vecvecāki, aicināti arī citi!

 1. Neformālās grupas "DRAMA QUEENS" projekts "Teātra māksla vieno!"

Projektā Saldus novada jaunieši iepazīsies ar drāmas pasauli. Veidojot sadarbību starp Saldus novada jauniešiem tiem draudzīgā vidē, tiks dota iespēja lietderīgi pavadīt brīvo laiku bez viedierīcēm un iepazīt teātra mākslas virzienu, radot interesi par to arī turpmāk. Projekta ietvaros paredzēts diennakts pasākums, kurā jauniešiem būs iespēja kopīgi sadarboties dažādās aktivitātēs, kā arī iedvesmoties no divām sievietēm, kurām teātris ir sirds lieta. Agnese Besere jauniešus iedvesmos ar improvizācijas aktivitātēm, kā arī pastāstīs sīkāk par Saldus vidusskolas drāmas kursu. Krista Keisele iepazīstinās ar sevi un savu pieredzi uz skatuves un pastāstīs savu ceļu uz panākumiem.

 1. Neformālās grupas "Helmuts Nicis" projekts "Dzejas dienas- Māra Čaklā dzeja mūzikā (par godu M.Čaklā 80.gadu jubilejai)"

Dzejas dienās tiks īstenots koncerts par godu Saldus novada dzejniekam Mārim Čaklajam, lai aktualizētu Māra Čaklā dzeju - tik mūsdienīgo un labu domu, izjūtu piesātināto burvību izpaustajos vārdos.

Sirsnīgajā koncertā, aptuveni vienas stundas garumā, Saldus Mūzikas skolā, labākie darbi no iepriekš rīkotā zīmējumu konkursa, tiks izvietoti kā  dekoratīvi elementi, jaunieši piedalīsies ar dzejas lasījumiem, kā arī būs pieaicināti Saldus novada mūziķi, lai palīdzētu pilnveidot muzikālo pavadījumu koncertā.

 1. Neformālās grupas "Radio Fresh" projekts "Druvas vidusskolas radio uzlabošana"

Projekta  mērķis ir samazināt pārnēsājamo skaļruņu izmantošanu Druvas vidusskolā, uzlabojot skolas radio darbību un, iepazīstinot skolēnus ar dažādiem mūzikas stiliem. Projekta ietvaros plānots iegādāties radio darbības uzlabošanai nepieciešamo tehniku. Nepieciešams mainīt arī radio darbības koncepciju – tā, lai palielinās skolēnu interese, vairāk jāiesaista paši skolēni. Tiks izstrādāta radio programma, veidoti dziesmu apkopojumi, notiks konkursi, intervijas, mūzikas producēšanas apmācības, kā arī apmācības par radio darbību.

 1. Neformālās grupas "Jaunieši" projekts "Interaktīvās takas “Domas par nākotni” izveide ap Saldus vidusskolu un Veides meža teritorijā"

Projekta ideja ir aktualizēt eksakto zinātņu mācību priekšmetus un skolniekus iepazīstināt ar dažādām profesijām, skolēniem reāli dabā izmantot mācīto skolā, stundās, atvieglot nākotnes profesijas izvēli.

Tiks izveidota “Domas par nākotni” interaktīvā taka, tā rosinot interesi par dabas procesiem, to norisi dažādos gadalaikos, dabas saudzēšanu, pētniecību un nākotnes profesiju izvēli. Projekta mērķauditorija ir skolēni no 6. – 9. klasei,  jo tajā vecumā jauniešiem sāk rasties idejas, par ko tie nākotnē gribēs studēt un strādāt.

 1. Biedrības "Zvārdenieki" projekts "Jauna elpa Striķu pilskalnam"

Projekta “Jauna elpa Striķu pilskalnam” mērķis ir noorganizēt talku, kuras laikā tiktu labiekārtots un sakopts Zvārdes pagasta Striķu pilskalns, ierīkota atpūtas vieta. Iesaistīt pagasta jauniešus un citus iedzīvotājus sakopt vidi sev apkārt, izbaudīt laiku brīvā dabā, motivēt jauniešus darīt labus darbus savā un pagasta labā. Projekta īstenotāji cer, ka arī turpmāk pilskalnā tiks rīkotas brīvprātīgo talkas, lai tur vienmēr būtu patīkami atgriezties.

 1. Biedrības "Latvijas Mazpulki" (Jaunlutriņu mazpulks) projekts "Zaļa dzīve Jaunmuižā"

Šī projekta ietvaros jaunieši gūs svarīgu informāciju un praktiskas iemaņas par zaļo domāšanu un atkritumu šķirošanu, viesojoties atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā SIA „Eko Kurzeme”, iedvesmojoties no novadnieces, Pasaules dabas fonda vēstneses Kristiānas Griķes. Rīkos atkritumu šķirošanas paraugdemonstrējumus un sacensības daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem, lai iegūto informāciju nodotu citiem Jaunlutriņu pagasta iedzīvotājiem. Tāpat plānots iegādāties nelielus konteinerus, ko pēc tam novietot vietējā  veikalā reizē ar lielu, uzmanību piesaistošu plakātu, kas vietējiem iedzīvotājiem atgādinās, cik svarīgi ir pareizi piepildīt zaļos un dzeltenos zvana veida konteinerus, kas izvietoti Saldus novadā.

 1. Biedrības "Džudo klubs SALDUS" projekts "Palēcies augstāk un redzi vairāk!"

Projekta ideja ir piedāvāt bērniem un jauniešiem drošā vidē apgūt akrobātikas elementus, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, darot sev interesējošas lietas un, pilnveidojot savas prasmes un iemaņas. Plānots iegādāties trīs batutus, kas palīdzēs apgūt akrobātikas tehnikas elementus, novadīt trīs nodarbības, kurās jaunieši dalīsies ar savu līdzšinējo pieredzi, ko apguvuši džudo treniņa nodarbībās, ar vienaudžiem. Aktīvākajiem un pozitīvākajiem nodarbību apmeklētājiem būs iespēja doties kopīgā braucienā uz THE SPOT centru Rīgā, kur ir pieejama zālē kurā var veikt dažādus akrobātikas elementus.

 1. Biedrības "Mantinieki" projekts "Mazo stipro skrējiens"

Ir daudz dzirdēts par stipro skrējieniem, kuros piedalās pieaugušie, sākot no 18 gadiem, taču mazākiem no 9 – 13 gadiem, Saldus novadā, vēl nav bijusi iespēja, ko tādu piedzīvot. Projekta ideja ir izveidot “Mazo stipro skrējienu” pa O. Kalpaka muzeja takām ar dažādiem šķēršļiem, kurus ir jāpārvar, un kurās bērni un jaunieši varēs pārbaudīt savu izturību, sajust sāncensību, adrenalīnu, kā arī iegūt jaunus draugus, un uzzināt vai viņš ir tik pat stiprs, cik stiprs bija O. Kalpaks, dodoties karā. Tā, veicinot bērnus nodarboties ar aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, veidojot interesi par vēsturi izmantojot aktīvas nodarbes, iepazīstinot bērnus un jauniešus ar āra aktivitātēm, kuras piekopa arī karavīri.

 

Saldus novada jauniešu organizāciju un neformālo grupu projektu konkursu „Jaunieši darbībā” organizē biedrība „Saldus jauniešu balss” projekta „Saldus novads – Jaunieši darbībā” ietvaros, to finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds.

Informāciju apkopoja

Laura Ūžele,

Biedrības „Saldus jauniešu balss” valdes priekšsēdētāja,

projekta vadītāja