saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Jaunieši mežā cep maizi un darina primitīvus darba rīkus

Trešā pasākuma "Veido pats" ceturtā un piektā aktivitāte - maizes cepšana un primitīvo darba rīku izveide. Divas aizraujošas un darbīgas dienas ar nakšņošanu. Iesākumā tika pabeigti darbi pie akmens krāsns, lai varētu ķerties klāt maizes cepšanai. Jaunieši arī atrada laiku, lai turpinātu darbu pie savu apmetņu būvniecības. Kad krāsns bija pilnībā pabeigta, varēja ķerties klāt mīklas mīcīšanai, lai taptu pašu cepta maize. Jaunieši saprata kā paši var izcept ļoti garšīgu maizīti bez īpašām tehnoloģijām un pieredzes! Neizpalika arī kopīga maltīšu gatavošana un draudzīga pasēdēšana pie ugunskura. No rīta jaunieši ķērās klāt primitīvo darba rīku izveidei. Pašiem prieks, ka izveidotie darba rīki kalpo gana labi. Visiem prieks par šajās dienās paveikto un iegūtajām zināšanām un prasmēm!

Projektu „Pa vēstures un dabas takām” realizē biedrība „Wirsaitis”. Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)

 

Informāciju sagatavoja:

Evija Butnorjus

biedrības "Wirsaitis" pārstāve