saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Cieceres pamatskolas jaunieši PuMPuRS projekta ietvaros mācās darināt pufus

22.septembra pēcpusdienā Cieceres pamatskolā tika uzsākts projekts “Ja tici, tad viss ir iespējams!”. Projektā darbojas 16 jaunieši no 5.-9.klasēm. Pufu darināšanas meistarklasi vadīja meistare Ilze Brazdauska (MEIJ zīmola radītāja). Katram jaunietim bija iespēja izveidot skici savam pufam-sēžammaisam, pēc tam to izgatavot no sarūpētajiem materiāliem (izgriezt, sašūt, piepildīt). Darbošanās prasīja lielu pacietību un rūpīgumu, kas atalgojās ar gandarījumu par paveikto. Pēc izveidotajām skicēm un mazajiem pufiem, meistare izveidos lielus pufus, kuri tiks izmantoti projekta turpmākajās aktivitātēs.

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)”. Projektu “Ja tici, tad viss ir iespējams!” (Nr 477) īsteno biedrība “Saldus sadraudzīgā biedrība”.

Sagatavoja
projekta vadītāja
Ieva Saulesleja-Homane