saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Jaunieši PuMPuRS projekta ietvaros veido senlatviešu apmetni

Trešā pasākuma "Veido pats" sestā un septītā aktivitāte - senlatviešu apmetnes izveide. Divu dienu garumā tika būvētas divas mājas. Zēni pašu spēkiem nesa dēļus un baļķus, nagloja. Visilgākais un smalkākais darbs bija pie māju jumtiem, jo tie bija jānoklāj ar sūnām, kas iepriekš, protams, jāsavāc. Kā jau katru reizi - pašu kopīgi gatavotas pusdienas.

Otrajā dienā būvniecība turpinājās! Pēc šīm darbīgajām dienām visos bija manāms patīkams nogurums, kā jau pēc labi padarīta darba! Lai mājas būtu pilnīgi gatavas, darba vēl ir gana daudz, bet visiem prieks un gandarījums par šajās dienās paveikto!

Projektu „Pa vēstures un dabas takām” realizē biedrība „Wirsaitis”. Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)