saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Īstenots jauniešu iniciatīvas projekts “Interaktīvās takas “Domas par nākotni” izveide ap Saldus vidusskolu un Veides meža teritorijā”

23.septembrī, pie Saldus vidusskolas un Veides meža notika aktivitātes 11.e.klases skolnieces Samantas Šerpas jauniešu iniciatīvas projekta “Interaktīvās takas “Domas par nākotni” izveide ap Saldus vidusskolu un Veides meža teritorijā” ietvaros. Projekta ideja bija izveidot interaktīvu taku, kur caur dažādām aktivitātēm aktualizēt eksakto zinātņu mācību priekšmetus – dot iespēju reāli dabā izmantot mācīto skolā, stundās, un saprast vai skolēni ir sapratuši mācīto un gatavi realizēt to dzīvē.

Aktivitātēs piedalījās Saldus vidusskolas trīs 6.klases un Saldus pamatskolas divas 6.klases. Kopā bija piecas komandas, katrā komandā bija 4 skolēni. Kopā bija pieci kontrolpunkti – Fizika, Matemātika dzīvē, Ģeogrāfija un mēri, Nākamais biologs un Ķīmija dabā. Katrā kontrolpunktā komanda uzturējās 10 minūtes, kuru laikā bija jāizpilda uzdotie uzdevumi. Katrā kontrolpunktā bija savs uzdevums, piemēram, Matemātika dzīvē, bija jāizmēra dotais objekts un jāpārveido dažādās mērvienībās, jāizmanto laukuma un tilpuma formulas. Kontrolpunktā Nākamais biologs, bija jāmeklē dažādi augi Veides mežā, jāatpazīst tie, jāuzraksta kāds fakts, ziņa par to. Punktā Ģeogrāfija un mēri bija jānosaka, kurā virzienā no punkta atrašanās vietas atrodas dotie objekti, kā arī kāds ir azimuts. Punktā Ķīmija dabā bija 4 dažādi šķidrumi ar atšķirīgiem pH līmeņiem. Skolēniem bija jānosaka pH līmenis, izmantojot pH indikatorus. Un punktā Fizika bija jāizmanto dažādi mērinstrumenti, ar ko mēra vēja ātrumu, gaisa temperatūru, apgaismojuma luksos un skaņas augstumu. Tā kā šī bija takas/projekta aktivitātes pirmā pieredze, uzvarēja draudzība un visas komandas saņēma pateicības.

Pēc aktivitātēm, veicot aptauju ar anketām, var secināt, ka skolēniem patika un labprāt to atkārotu. Iemācījās jaunas lietas kā, piemēram, kā noteikt azimutu, kā nosaka pH līmeņus, atkārtoja debespuses, iemācījās mērīt ar mērinstrumentiem kontrolpunktā Fizika.

Paldies skolotājai Initai Valterei un klases biedriem, kas palīdzēja šo projektu realizēt.
Projekts īstenots biedrības „Saldus jauniešu balss” projektu konkursa „Jaunieši darbībā” ietvaros, to finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds.

 


Informāciju sagatavoja:
Samanta Šerpa
Projekta vadītāja