saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Saldus novada jaunieši realizējuši 11 jauniešu iniciatīvu projektus

Oktobrī noslēgusies 11 jauniešu iniciatīvu projektu realizācija, kas finansiāli atbalstīti Saldus novada jauniešu organizāciju un neformālo grupu projektu konkursa „Jaunieši darbībā” ietvaros!

Projektos aptvertas dažādas jauniešiem aktuālas tēmas, īstenotas daudzveidīgas aktivitātes, veicināts lokālpatriotisms, jaunieši darbojušies un pavadījuši savu brīvo laiku lietderīgi, īstenojot projektus pielāgojušies esošajai situācijai.

Jaunauces pagasta jaunieši apvienojušies neformālā grupā „Jaunaucnieki” un īstenojuši projektu „Mana sirds pieder Jaunaucei” – izveidojuši filmiņu par Jaunauces pagastu, jaunaucniekiem un jauniešiem. Saldus vidusskolas 10.d klases neformālā grupa “Drama Queens” izveidoja un īstenoja projektu “Teātra māksla vieno!” – jaunieši iepazina drāmas pasauli un saliedējās kopīgās aktivitātēs.

Biedrības „Džudo klubs SALDUS” projekta „Palēcies augstāk un redzi vairāk!” ietvaros jaunieši mācījušies akrobātikas elementus un vadījuši akrobātikas nodarbības vienaudžiem. Savukārt, biedrības “Mantinieki” projektā tika izgatavoti jauni objekti fiziskās izturības pārbaudei un noticis jauniešu rīkots Mazo stipro skrējiens” bērniem.

Ar biedrības „Latvijas Mazpulki (Jaunlutriņu mazpulks)” projekta „Zaļa dzīve Jaunmuižā” palīdzību, Jaunlutriņu iedzīvotājiem un aktīviem jauniešiem, tika dota iespēja uzzināt vairāk par vides aizsardzību un klimata pārmaiņām, un ko katrs individuāli var darīt, lai palīdzētu Jaunlutriņiem, Latvijai un arī Pasaulei! Biedrība „Zvārdenieki” īstenojuši projektu „Jauna elpa Striķu pilskalnam”, kas sniedzis lielisku iespēju uzlabot vidi sev apkārt, pilskalnā uztaisīt atpūtas vietu. Neformālā grupa „Draudzības puiši” projekta „Sporto Draudzībā” ietvaros rotaļlaukumu „Alfa” padarījuši draudzīgāku jauniešiem un rīkojuši sporta dienu.

Vairāki jauniešu iniciatīvas projektu īstenotāji zinātniski pētniecisko darbu vietā īstenojuši projektus. Par godu Māra Čaklā 80 gadu jubilejai neformālās grupas „Helmuts Nicis” projektā  „Dzejas dienas – M.Čaklā dzeja mūzikā” autora dzeja aktualizēta rīkojot zīmējumu konkursu un sirsnīgu koncertu. Neformālās grupas „Radio Fresh” projekta „Druvas vidusskolas radio uzlabošana” ietvaros uzlabota radio atskaņošanas kvalitāte, jaunieši mācījušies par radio satura veidošanu un mūzikas producēšanu. Biedrības „Pīlādžoga” projektā „Mācies, zini, izlauzies” izstrādāta un novadīta izlaušanās spēle, savukārt,  neformālās grupas „Jaunieši” projektā „Interaktīvās takas „Domas par nākotni” izveide ap Saldus vidusskolu un Veides meža teritorijā” izveidota interaktīva taka, kur aktualizēti eksakto zinātņu mācību priekšmeti – dodot iespēju 6. klases skolēniem reāli dabā izmantot mācīto skolā, stundās.

Saldus novada jauniešu organizāciju un neformālo grupu projektu konkursu „Jaunieši darbībā” organizē biedrība „Saldus jauniešu balss” projekta „Saldus novads – Jaunieši darbībā” ietvaros, maijā attālināti notika apmācības par to kā ideju pārvērst projektā, projektu konkursā tika saņemti 16 jauniešu iniciatīvu projektu pieteikumi, no tiem tika atbalstīti 11, kuri īstenoti laikā no 2020. gada 1.jūlija līdz 19.oktobrim.

7.novembrī attālināti notiks projektu prezentācijas pasākums, kur projektu īstenotāji, neformālā trenera Māra Rešņa vadībā, reflektēs par paveikto. Savukārt, Saldus jaunatnes atpūtas un iniciatīvas centra Šķūnis Instagram profilā @jic_skunis jauniešiem būs iespēja piedalīties virtuālā “Projektu trasītē” – caur stāstiem (Story) atbildēt uz jautājumiem par katru projektu!

Projektu “Saldus novads – Jaunieši darbībā” finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds.

 

Informāciju sagatavoja:
Laura Ūžele,
Biedrības „Saldus jauniešu balss” valdes priekšsēdētāja,
projekta vadītāja