saldus jaunieši facebook
draugiem.lv

Jaunlutriņu jauniešu projekti

     Jaunlutriņu pagasta jauniešiem 2017.gadā Saldus jauniešu domes “Es un mēs” projektam “Jaunieši Saldus novadam!”, ko atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds un „CEMEX Iespēju fonds”,  tika iesniegti un apstiprināti 2 projekti – ‘’Sinerģija 3’’ un ‘’Par-ar-ap JJC!’’

     Novada pagastos jauniešu paliek arvien mazāk, īpaši aktīvo jauniešu, tāpēc projektā ‘’Sinerģija 3’’ paredzējām interesantas aktivitātes, kurās iesaistījās un sadraudzējās aktīvie Saldus novada jaunieši. Jau ar iepriekšējo gadu jauniešu projektiem esam veicinājuši Saldus novada aktīvo jauniešu kontaktu veidošanos, redzam, ka tas nes labus augļus kopējā sadarbībā. Ar katru gadu ir lielāks projektos iesaistīto cilvēku skaits. Projektā ‘’Sinerģija’’ 2015.gadā iesaistījās 53 cilvēki, 2016.gadā projektā ‘’Sinerģija 2’’ jau 77 cilvēki. Šie projekti bija laba komandas veidošanas un sadarbības veicināšanas skola. Ir izveidojusies laba sadarbība ar JIC ‘’Šķūnis’’’, Šķēdes un Pampāļu pagastu jauniešiem. Ir bijuši kopēji pasākumi: kā ‘’Satiekamies Šķēdē!’’, kopēja peintbola spēlēšana, piedalīšanās Pampāļu jauniešu pārgājienos ‘’Pa staltbrieža pēdām’’. Ar lielu prieku Jaunlutriņu jaunieši tagad brauc uz jauniešu forumiem un pasākumiem JIC ‘’Šķūnis’’, jo zina, ka tur satiks mūsu projektos iepazītos draugus.

     Arī šī gada projektā ‘’Sinerģija 3’’ 8.jūlijā notika piedzīvojumu pārgājiens gar Baltijas jūras krastu, kurā jaunieši pārbaudīja savas spējas un izturību, satika jaunus draugus un veidoja kontaktus, iepazīs dažādus uzņēmējdarbības formas. Šoreiz apmeklējām lībiešu ciemus no Kolkas līdz Mazirbei. Iepazinām Jūrmalas floru un faunu, tikāmies ar dažādiem cilvēkiem, ciemojāmies lībiešu Taizeļu dzimtas mājās, kur mūs cienāja ar lībiešu mielastu. Ielūkojāmies Jūras svētkos Rojā, izpētījām Balto kāpu un Liepniekvalka alas un pārbaudījām savus spēkus virvju trasē.

     Projekta ‘’Sinerģija 3’’ otrs lielais notikums būs Jauniešu diena Jaunlutriņos 19.augustā  plkst. 12.00 ar tradicionāliem un netradicionāliem sporta veidiem un atrakcijām. Īpaši gaidām jaunās ģimenes, jo tā ir iespēja visai ģimenei kopā pavadīt dienu jautrās izklaidēs, pie viena kaut ko jaunu iemācoties.

     Jaunais , piemēram, būs otrajā jauniešu projektā ‘’Par-ar-ap JJC!’’ iegādātais lielais galda futbols. Pirmo turnīru paredzēts izspēlēt tieši 19.augustā – Jauniešu dienā. Vēl šajā projektā paredzēts talkot un salabot un papildināt elementus 2014.gada jauniešu projektā ‘’Zaļās vērtības’’ izveidotajā ‘’Sajūtu takā’’, ko intensīvi  lieto dažādu vecumu jaunlutriņnieki un arī viesi. Šajos darbos ar jauniešu spēkiem vien būs par maz, bet vienmēr atrodas atsaucīgi vecāki un kaimiņi, kas palīdz ar tehniku un lielajos darbos. Par to esam ļoti pateicīgi!

 

Informāciju sagatavoja:

Jaunlutriņu pagasta jaunatnes lietu koordinatore

Maija Zaļuma